Dzis jest 17.06.2019, imieniny Laury, Leszka, Marcjana
advert 1
advert 2
advert 3
Stypendia Urzędu Marszałkowskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 03 czerwca 2014 09:01

Uzdolnieni uczniowie Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
otrzymali stypendium


Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekt pn. "Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014".


Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w syste-
mie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych).


Program stypendialny ma na celu wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów/uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych, którym niekorzystna sytuacja materialna utrudnia rozwój edukacyjny, poprzez udzielenie pomocy stypendialnej na okres od 01.09.2013 r. do 31.08.2014 r. Co roku zdolna młodzież Zespołu Szkół
im. ks. dra Jana Zwierza składa wnioski w ramach tego stypendium. W tym roku szkolnym przez ocenę formalną i merytoryczną wniosków przebrnęło 10 uczniów naszej szkoły. Uczniowie Ci otrzymali wsparcie finansowe w wysokości 3600 zł, które w więk-
szości przypadków przeznaczą na zakup pomocy naukowych takich jak, sprzęt komputerowy czy podręczniki, jak również będą mieli możliwość opłacenia dojazdu do szkoły. Pozyskane pieniądze stypendyści mogą również przeznaczyć na rozwój swoich zainteresowań i pasji. W ciągu całego roku szkolnego stypendysta wspierany jest przez opiekuna dydaktycznego, którym może być nauczyciel, pedagog szkolny lub doradca zawodowy, zatrudniony w szkole ucznia. Nauczyciel powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zgodne z kierunkiem rozwoju ucznia. Opiekun dydaktyczny pomaga uczniowi pisać wniosek, opracowuje wspólnie z nim Indywidualny Plan Rozwoju na dany rok szkolny oraz pomaga stypendyście w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne wskazane w IPR i monitoruje jego osiągnięcia edukacyjne.


Z pewnością otrzymana kwota jest dużym wsparciem finansowym dla samego stypendysty, jak również jego rodziny, natomiast sam fakt otrzymania stypendium stanowi dla uczniów wyróżnienie i motywację do dalszej pracy nad własnym rozwojem.


Renata Dumara

Poprawiony: wtorek, 03 czerwca 2014 09:07
 

Reklama

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 178 gości 

Pogoda dla Rzeszowa

Pracownie w ZS