Dzis jest 19.09.2019, imieniny Januarego, Konstancji, Leopolda
advert 1
advert 2
advert 3
Fundusze Europejskie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 01 grudnia 2008 21:38

 

Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
 
Więcej informacji o NSS na stronie www.funduszesrukturalne.gov.pl
 

Cele NSS będą realizowane za pomocą: Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez Zarządy poszczególnych Województw i projektów współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych, tj.:


 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – współfinansowany z EFRR i FS
  więcej o programie
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - współfinansowany z EFRR
  więcej o programie
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki - współfinansowany z EFS
  więcej o programie
 • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych - współfinansowanych z  EFRR, w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
  więcej o programie
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - współfinansowany z EFRR
  więcej o programie
 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna - współfinansowany z EFRR
  więcej o programie
 • Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej - współfinansowany
  z EFRR
  więcej o programie


Każdy z programów operacyjnych określa, na jakie typy różnorodnych przedsięwzięć przewiduje się udzielanie wsparcia finansowego, a jednocześnie określa podmioty, które chciałyby ubiegać się o dotacje. Łączna suma środków zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności wyniesie około 85,6 mld euro. Z tytułu realizacji NSS średniorocznie (do roku 2015) będzie wydatkowe około 9,5 mld euro, co odpowiada około 5% produktu krajowego brutto. Z tej sumy: 7,3 mld euro będzie pochodziło
z budżetu UE, 11,9 mld euro z krajowych środków publicznych (w tym ok. 5,93 mld euro
z budżetu państwa), ok. 6,4 mld euro zostanie zaangażowanych ze strony podmiotów prywatnych.


Obok NSS powstały dwa inne programy dla wykorzystania środków pochodzących
z innych źródeł niż fundusze strukturalne i Fundusz Spójności: Krajowy Plan Strategiczny dla Obszarów Wiejskich i Strategia Rozwoju Rybołóstwa.
Pierwszy jest podstawą dla Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW) i wspierać będzie rozwój wsi i przetwórstwa spożywczego. Z drugiego z kolei wynika Program OperacyjnyZrównoważony Rozwój sektora rybołóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
 
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wszystkie w/w programy i dokumenty  zgodne są ze Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015.

 

źródła:

www.funduszestrukturalne.gov.pl

www.mrr.gov.pl

Poprawiony: wtorek, 08 czerwca 2010 07:16
 
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Zdjęcia z galerii