Dzis jest 19.09.2019, imieniny Januarego, Konstancji, Leopolda
advert 1
advert 2
advert 3
Inne Fundusze i Programy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 01 grudnia 2008 22:06
INNE FUNDUSZE i PROGRAMY
 

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy


Bezzwrotna pomoc finansowa dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (potocznie znanych jako fundusze norweskie), pochodzi z trzech krajów EFTA, będących zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru  Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
 

Mechanizmy finansowe związane są z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz
z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Na mocy umów międzynarodowych kraje EFTA – EOG przyznały bowiem państwom-beneficjentom (członkom EOG, którzy przystąpili do Unii Europejskiej w 2004 r. oraz Hiszpanii, Grecji i Portugalii) wsparcie na lata 2004-2009 w postaci dwóch instrumentów finansowych pod nazwami Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy w łącznej wysokości 1,170 mld euro.

2008 roku całkowicie zakończono nabory na dofinansowanie pojedynczych projektów
i programów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009. Trzeci, ostatni, nabór wniosków w ramach pojedynczych projektów i programów odbywał się od 1 lutego do 31 marca 2008 r. Obecnie o dofinansowanie można się ubiegać w ramach tzw. grantów blokowych Funduszu dla Organizacji Pozarządowych , Funduszu Stypendialnego
i Szkoleniowego 
oraz Funduszu Wymiany Kulturalnej.  
 

źródło:

www.eog.gov.pl


Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Na mocy umowy międzynarodowej, zawartej 20 grudnia 2007 r. w Bernie, ponad 1 mld franków szwajcarskich trafi do dziesięciu nowych państw członkowskich, z czego niemal połowa (ok. 489 mln CHF, czyli ok. 310 mln euro) przeznaczona będzie na pomoc dla naszego kraju.

Rodzaje projektów na jakie będzie można uzyskać wsparcie:


 • bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform:
 • inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych
 • zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej
 • środowisko i infrastruktura:
 • odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz poprawa stanu środowiska (m.in. zarządzanie odpadami stałymi, systemy energii odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej
 • poprawa publicznych systemów transportowych;
 • bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych
 • sektor prywatny:
 • poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych
  i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
 • rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP
 • rozwój społeczny i zasobów ludzkich:
 • ochrona zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa opieki społecznej)
 • badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze

Uruchomienie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jest planowane na
III kwartał 2008 r.


źródło:

www.programszwajcarski.gov.pl
 

Programy Krajowe


Różnorodne przedsięwzięcia mogą liczyć także na dofinansowanie ze źródeł krajowych. Konkursy ogłaszają ministerstwa, samorządy województw, powiaty, gminy, a także organizacje pozarządowe.


Poprawiony: wtorek, 02 grudnia 2008 21:10
 
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Zdjęcia z galerii