Dzis jest 04.06.2020, imieniny Christy, Helgi, Karola
advert 1
advert 2
advert 3
Ogłoszenie nr 538354-N-2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 16 kwietnia 2019 13:37
Ogłoszenie nr 538354-N-2019 z dnia 2019-04-16r.

Zespół Szkół: „Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni w ramach projektu pn. Silne partnerstwo-lepsze kadry.

 

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni w ramach projektu pn. „Silne partnerstwo – lepsze kadry”- cz. 3


informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty str. 1

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty str. 2


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 3

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 4


informacja z otwarcia ofert


ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

wyjaśnienie nr 1

formularz oferty

formularz cenowy

załącznik 3.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

załącznik 3.2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 1

załącznik 3.3 zobowiązanie podmiotu 1

załącznik 3.4 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

załącznik 3.5 wykaz dostaw

Załącznik nr 4

załącznik 4.1 - projekt umowy 1

załącznik 5.1.1- część 1

załącznik 5.1.2- część 2

załącznik 5.1.3 - część 3

załącznik 5.1.4 - część 4

modyfikacja SIWZ  23.04.2019

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

modyfikacja_siwz_termin_dostawy

wyjaśnienie_1

wyjaśnienie_2

wyjaśnienie_3

wyjaśnienie_4

wyjaśnienie_5

wyjaśnienie_6

Poprawiony: środa, 06 listopada 2019 19:38
 

Dzisiaj mamy:


czwartek
czerwca 2020
04