Dzis jest 10.04.2021, imieniny Borysławy, makarego, Michała
advert 1
advert 2
advert 3
Liceum Ogólnokształcące Sportowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 07 lutego 2013 00:00

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPORTOWE


Liceum ogólnokształcące sportowe to szkoła o czteroletnim okresie nauczania na podbudowie szkoły podstawowej. Jej ukończenie umożliwia, po zdaniu egzaminu maturalnego, uzyskanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci liceum ogólnokształcącego sportowego mogą kontynuować naukę  w szkołach policealnych lub na studiach wyższych.


KLASY MUNDUROWE:


KLASA O PROFILU POLICYJNO-WOJSKOWYM

 • rozszerzony  program z przedmiotów: historia, WOS, język angielski
 • przedmioty w profilu: wiedza ogólnopolicyjna, wiedza ogólnowojskowa, zajęcia sprawnościowe


KLASA O PROFILU POŻARNICZO-POLICYJNYM

 • rozszerzony program z przedmiotów: historia, WOS, informatyka
 • przedmioty w profilu: wiedza ogólnopożarnicza, wiedza ogólnopolicyjna, zajęcia sprawnościowe


 • kształcenie w profilach: policyjno-wojskowym i pożarniczo-policyjnym stwarza uczniom możliwość poznania specyfiki pracy
  w formacjach takich jak: policja, wojsko, straż pożarna,
 • w ramach zajęć z przedmiotów profilowanych uczniowie korzystają ze współpracy szkoły z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach, Komendą Powiatową Policji w Ropczycach oraz 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich,
 • uczniowie zaznajamiają się teoretycznie i praktycznie ze sprzętem jakim dysponują służby porządkowe w naszym kraju, dowiadują się jak postępować w sytuacjach kryzysowych oraz poznają zasady obowiązującego w Polsce prawa,
 • w trakcie zajęć uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne z zakresu musztry, strzelania i pierwszej pomocy, a także uczestniczą w zajęciach terenowych oraz wyjazdach edukacyjnych na strzelnicę, do jednostek wojskowych, policji, straży,
 • absolwenci klas mundurowych są:
  • przygotowani do pracy: w policji, wojsku i straży pożarnej,
  • przygotowani do egzaminów na uczelnie resortowe (głównie ze sprawności fizycznej),
  • wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia studiów na uczelniach wojskowych i cywilnych.


Opracowanie: Diana Dumara, Renata Dumara
Poprawiony: piątek, 10 kwietnia 2020 19:32