Dzis jest 19.09.2019, imieniny Januarego, Konstancji, Leopolda
advert 1
advert 2
advert 3
Sejmik naukowy PDF Drukuj Email
poniedziałek, 19 grudnia 2011 08:32


Tematyka sejmiku przygotowanego w bieżącym roku szkolnym nawiązywała do ogłoszonego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowego Roku Lasów oraz Międzynarodowego Roku Chemii i Marii Skłodowskiej Curie. Został on ogłoszony dla uczczenia setnej rocznicy przyznania Marii Skłodowskiej – Curie Nagrody Nobla
w dziedzinie chemii za odkrycie nowych pierwiastków polonu
i radu.Uczniowie klas o profilu biologiczno – chemicznym w przygotowanych
i zaprezentowanych wystąpieniach przedstawili niezwykłe fakty z życiorysu polskiej uczonej, która jest niekwestionowanym autorytetem naukowym. Ponadto zwrócili uwagę, jak ważną rolę dla właściwego funkcjonowania życia na ziemi i zachowania równowagi
w przyrodzie odgrywają zasoby leśne
i właściwa gospodarka nimi. Po zakończeniu prezentacji uczniowskich głos zabrał pan Alfred Kułak - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Ropczycach. Przybliżył on zebranym zagadnienia dotyczące zagospodarowania i ochrony zasobów leśnych na terenie naszego powiatu. Podziękował także nauczycielom za prowadzenie wśród uczniów edukacji ekologicznej.

Organizowane co roku sejmiki są okazją do poszerzenia wiedzy i mają na celu zmianę powszechnych przekonań, że nauki przyrodnicze – w szczególności chemia, biologia, geografia ...są mało interesujące, trudne, niezrozumiałe.

Katarzyna Piękoś

Poprawiony: poniedziałek, 19 grudnia 2011 08:42
 

Dzisiaj mamy:


czwartek
września 2019
19

Reklama

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
 

Zdjęcia z galerii

Pracownie w ZS