Dzis jest 25.05.2020, imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
advert 1
advert 2
advert 3
Unijny projekt PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 01 października 2008 08:01

 

To ogromne zainteresowanie konkursem wynika z tego, że w tym roku ruszyły znaczne środki Unijne, skierowane także do środowisk szkolnych. Mają one na celu  modernizację procesów kształcenia zawodowego, oraz wyrównywania szans edukacyjnych  młodzieży o utrudnionym dostępie do edukacji.
 
Największa w naszym powiecie szkolna placówka Zespół Szkół im. Ks. Dr Jana Zwierza już od kilku lat z powodzeniem uczestniczyła w różnych wcześniejszych projektach „pomocowych”, pozyskując w ten sposób środki finansowe na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, czy też uzupełniające wyposażenie dydaktyczne tej placówki.
 
Zakwalifikowany do realizacji projekt, w ramach POKL (Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki) pt „Nasza Szkoła Promuje Równość Szans Edukacyjnych” zawiera 17 różnych działań mających na celu przede wszystkim uzupełnienie braków uczniów klas pierwszych
i lepsze przygotowanie do matury uczniów klas maturalnych. Kolejną grupę młodzieży obejmą zajęcia mające na celu rozwój tzw. kompetencji kluczowych, mających na celu wzmocnienie zdolności absolwenta do przyszłego zatrudnienia i nabycia umiejętności budowania własnej kariery. Będą to zajęcia nie tylko z przedsiębiorczości, ale także kurs komputerowy ECDL, który pozwoli uzyskać certyfikat międzynarodowy, potwierdzający kwalifikacje w tym zakresie.
 
Inną formą w ramach tego projektu będzie doradztwo zawodowe, zajęcia grupowe, ale także indywidualne. Ważne zapewne będą również warsztaty psychologiczne, z zakresu treningu zastępowania agresji, kontroli złości, umiejętności prospołecznych.
 
Zaplanowano także warsztaty przyrodniczo-krajoznawcze, które pozwolą zapoznać zainteresowaną młodzież z pięknem naszej przyrody, rozbudzać zainteresowania geograficzne i turystyczne. Temu również służyć mają zaplanowane wycieczki piesze
i rowerowe oraz wyjazd do Krakowa , a tam nie tylko zabytki, ale także teatr.

Ta różnorodność zajęć powinna owocować zainteresowaniem młodzieży biorącej udział w tym projekcie, a równocześnie realizować ważne cele projektu, to jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży o utrudnionym dostępie do dóbr cywilizacyjnych
i kulturowych.
 
Projekt będzie realizowany w trakcie bieżącego roku szkolnego, pod kierownictwem nauczyciela- metodyka Stanisława Wójciaka.


Stanisław Wójciak


Poprawiony: niedziela, 30 listopada 2008 20:16
 
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Zdjęcia z galerii