Dzis jest 25.08.2019, imieniny Belii, Ludwika, Luizy
advert 1
advert 2
advert 3
Wystawa PDF Drukuj Email
środa, 23 stycznia 2013 13:43

WYSTAWA – 3 GRUDNIA 2012


Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Zespołu Szkół w Ropczycach od lutego 2012 roku realizuje projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatytułowany EDUKACJA FOLKLORYSTYCZNA W REGIONIE.Dziś prezentujemy wam jeden z etapów tego projektu – wystawę rękodzieła i fotografii.Słowo o projekcie…Projekt zakładał podjęcie edukacji folklorystycznej dzieci i młodzieży w powiecie ropczycko-sędziszowskim mającej na celu ocalenie zanikającej kultury ludowej. Realizacja zadania przewidywała warsztaty edukacyjne: lalkarskie, rękodzieła artystycznego, taneczne i wokalne związane z tradycjami ludowymi regionu. Projekt został realizowany przez specjalistów: pracowników merytorycznych Muzeum Lalek w Pilźnie, lalkarza prowadzącego warsztaty, a także mistrza rękodzieła artystycznego. Zadaniem tych animatorów kultury było kształtowanie nowych umiejętności lalkarskich oraz rękodzieła artystycznego.
Współorganizatorami zadania były zespoły ludowe o długoletnim doświadczeniu z terenu południowo-wschodniej Polski Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Lachy” z Nowego Sącza, Zespół Pieśni i Tańca „Lasowiacy” ze Stalowej Woli (ponad 50 lat tradycji), Zespół Pieśni i Tańca „Halicz”(30 lat tradycji) oraz twórcy ludowi. Warsztaty taneczno – wokalne przeprowadzą choreograf i kierownik kapeli z Zespołu Pieśni i Tańca „Halicz”. Współorganizatorem projektu był także Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza
w Ropczycach, szkoła wspierająca działania kulturalne regionu, dbająca o jego rozwój. Zapewniła ona wsparcie organizacyjne przy realizacji kilku ważnych zadań projektu.

Inni współorganizatorzy to instytucje kultury takie, jak: Wojewódzki Dom Kultury
z Rzeszowa i Centrum Kultury w Ropczycach.

 


Na realizację całego projektu EDUKACJA FOLKLORYSTYCZNA W REGIONIE złożyło się z kilka ważnych zadań tj.,

 1. Współpraca z Muzeum Lalek w Pilźnie w zakresie edukacji tematycznej utalentowanej młodzieży w czasie cyklicznych warsztatów lalkarskich
  i rękodzieła artystycznego prowadzonych przez specjalistów: pracowników merytorycznych Muzeum Lalek w Pilźnie, czyli lalkarza, a także mistrza rękodzieła artystycznego. W czasie tych spotkań 40-osobowa grupa młodzieży wykonała lalki (kukiełki) w strojach ludowych charakterystycznych dla różnych obszarów Polski, biżuterię artystyczną inspirowaną kulturą ludową oraz ludowe wyroby ceramiczne, które są tutaj dziś prezentowane.

Kolejnym elementem składowym projektu była

 

 1. Współpraca z Zespołem Pieśn i Tańca "Halicz" z Ropczyc, Regionalnym Zespołem Pieśn i Tańca „Lachy” z Nowego Sącza oraz Zespołem Pieśni
  i Tańca „Lasowiacy” ze Stalowej Woli, wramach której odbyły się warsztaty taneczno-wokalneprowadzone przez profesjonalistów. W ramach tej współpracy miały miejsce równieżwyjazdy do rodzimych miast zaprzyjaźnionych zespołów, a podczas wspólnych spotkań młodzi ludziepoznawali historię zespołów. Młodzież nauczyła się tańca Lasowiaka
  i przyśpiewek lasowiackich, co przybliżyło ją do tejkultury i pozwoliło zaprezentować nowo nabyte umiejętności podczas imprez lokalnych
  i wspólnych występów z zaprzyjaźnionymi zespołami ludowymi.Trzecim elementem były
 2. Spotkania z twórcami ludowymi z Polski południowo-wschodniej,których celem stało się poznaniehistorii regionalnych, zwyczajów i prezentacja elementów autentycznego folkloru i sztuki ludowejpolskiej wsi, w celu wzbudzenia zainteresowań ludowymi korzeniami poprzez kontakt bezpośredni. Młodzież podczas spotkania z twórcą ludowym kultury lasowiackiejpoznała najważniejsze cechy tej kultury, muzykę, układy taneczne, zwyczaje,stroje, itp.
  W czasie spotkania w Sądeckim Parku Etnograficznym z twórcą ludowym – artystąrzeźbiarzem, związanym z kulturą Sądecczyzny poznała podstawowe zasady rzeźbiarstwa i kulturęLachów Sądeckich.

CELE


Zasadniczym celem projektu było więc podniesienie świadomości kulturowej młodych ludzi, wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej, zachowanie i przekaz tradycji folkloru. Zaangażowani młodzi ludzie dzięki warsztatom edukacyjnym zdobyli nowe umiejętności, a jednocześnie ożywili zanikające w regionie elementy kultury ludowej, takie jak: zwyczaje, obrzędy, tańce, muzyka, pieśni oraz rękodzieło. Celem warsztatów było zachowanie tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego, a także stworzenie możliwości ocalenia i popularyzacji ginącej kultury ludowej w regionie.
W czasie warsztatów edukacyjnych została upowszechniona wiedza o tradycji przez osobisty kontakt zsurowcem,warsztatem, techniką i trudem pracy. Uczestnicy pod okiem specjalistów zdobyli wiedzę i umiejętności z poszczególnych dziedzin, których efekty można tutaj dziś oglądać.Celem całego zadania było tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i sztuki ludowej poprzez udostępnienie młodemu odbiorcy autentycznych treści kulturowych.

Dzięki kontaktowi z Muzeum Lalek w Pilźnie młodzież zdała sobie sprawę z tego,
że możliwe jest twórcze istnienie sztuki ludowej jako inspiracji dla współczesnych form kultury. Uświadomiła sobie również, że sztuka ludowa może stać się niezwykle atrakcyjna dla młodzieży, odczuwającej coraz słabszą więź z regionalnym dziedzictwem artystycznym i tradycjami.

 


Zapraszamy Was serdecznie do obejrzenia wystawy. Mamy nadzieję, że zainspiruje was ona do sięgania do kultury ludowej, o której młodzi ludzie  w dzisiejszych czasach zapominają…Przed wami wykonane przez młodzież ZS elementy rękodzieła artystycznego:kukiełki w strojach charakterystycznych dla wybranych regionów Polski - to damskie i męskie stroje rzeszowskie, krakowskie, lubelskie, śląskie oraz podhalańskie. Możecie przeczytać tu również jakie elementy stroju są charakterystyczne dla danego regionu.Zobaczyć tu można także wykonane na warsztatach w Pilźnie wyroby ceramiczne, czyli drobne ozdoby oraz biżuteria.


Życzymy miłych wrażeń!

Poprawiony: piątek, 25 stycznia 2013 14:16
 

Pracownie w ZS