Dzis jest 20.04.2019, imieniny Agnieszki, Amalii, Czecha
advert 1
advert 2
advert 3
Ogłoszenia
Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - styczeń 2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 12 grudnia 2017 13:16

Zobacz harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
- styczeń 2018.


egzamin pisemny

egzamin praktyczny

Poprawiony: wtorek, 12 grudnia 2017 13:22
 
Misie Ratownisie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 13 listopada 2017 13:50

Drodzy uczniowie Zespołu Szkół!!!


Bardzo prosimy Was o wsparcie.
Startujemy w szkole z akcją "Misie Ratownisie".
Naszym celem jest przekazanie pluszaków do jednostek Straży Pożarnej oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego i innych służb aby były wsparciem dla najmłodszych w ciężkich chwilach.
Miś ratownik pomaga dziecku wyciszyć się i uspokoić. Dla dzieci wypadek, pobyt w karetce, szpitalu, to wielki szok. W tych chwilach pomoże im  pluszak.
Prosimy aby każda klasa zakupiła niedużego misia a następnie przekazała go
w ręce CRU.

Akcja w naszej szkole potrwa do końca listopada.

Koordynator akcji
Centralna Rada uczniowska z opiekunem

Poprawiony: poniedziałek, 13 listopada 2017 13:54
 
Matura próbna z Operonem 2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 05 listopada 2017 12:48

 

Zobacz harmonogram matury próbnej z Operonem - 21-24 listopada 2017 roku.

Poprawiony: niedziela, 05 listopada 2017 12:51
 
Wywiadówka - listopad 2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 03 listopada 2017 09:48

 

Zobacz harmonogram wywiadówki 7 listopada 2017 r.

Poprawiony: poniedziałek, 13 listopada 2017 09:35
 
Nowy plan lekcji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 11 października 2017 13:11

Uwaga!


Od 16 października 2017 (poniedziałek) obowiązuje zmieniony plan lekcji.

Poprawiony: środa, 11 października 2017 13:13
 
Fizykoterapia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 04 października 2017 09:29

Uczniowie zainteresowani fizyką mogą uczęszczać na darmowe konsultacje z tego przedmiotu. Masz problemy z fizyką przyjdź na „FIZYKOTERAPIĘ”. Uczniowie zainteresowani astronomią i fotografią mogą brać udział w spotkaniach koła astronomicznego i fotograficznego.
Szczegółowych informacji udziela nauczyciel fizyki Ryszard Kopciuszyński (sala 102).

Poprawiony: środa, 04 października 2017 09:30
 
Międzyszkolna Bursa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 22 września 2017 09:05

W MIĘDZYSZKOLNEJ BURSIE W ROPCZYCACH TRWA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w Bursie, która jest odpowiednikiem internatu, mają możliwość składania Wniosków o przyjęcie do Międzyszkolnej Bursy do dnia
29 września 2017 roku. - dotyczy to również uczniów chcących zamieszkać w placówce jedynie w okresie zimowym.
Miesięczna opłata za zamieszkanie wynosi 70 zł., a koszty naliczane są od momentu zakwaterowania w Bursie.  Z tytułu zamieszkania dziecka w Bursie rodzicom przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego.


W miesiącach, w których uczeń nie mieszka w placówce, opłaty nie są pobierane.
Wymagane dokumenty można pobrać ze strony internetowej Bursy www.mbursa.pl lub  w sekretariacie placówce.Międzyszkolna Bursa w Ropczycach jest doskonałym miejscem dla uczniów, którzy mają utrudniony dojazd do szkoły, jak również uczniów, których rodzice korzystają z różnych form świadczeń socjalnych bądź borykają się z problemami wychowawczymi, lokalowymi lub innymi trudnościami życiowymi.
Pomieszczenia Bursy znajdują się na najwyższej kondygnacji budynku (na III piętrze), w którym mieści się Starostwo Powiatowe w Ropczycach, szybkie przemieszczanie
się umożliwia winda.


Placówka zapewnia całodobową opiekę, odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne, w tym także dla osób niepełnosprawnych, sprzyjające warunki do nauki, pomoc w przygotowaniu się do zajęć - bezpłatne korepetycje z matematyki oraz bezpłatne WiFi. Ponadto, młodzież może rozwijać swoje zainteresowania w ramach działalności różnych grup i sekcji, korzystać z komputerów (z dostępem do Internetu) oraz uzyskać pomoc psychologiczno-pedagogiczną, organizowaną przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ropczycach.


Międzyszkolna Bursa dysponuje pokojami 1,2,3 i 4 osobowymi, świetlicą wyposażona w sprzęt audiowizualny, bezpłatną siłownią, sprzętem rekreacyjnym (piłkarzyki, ping-pong, bilard), pomieszczeniem kuchennym dla wychowanków.
Bursa uczestniczy także w organizowaniu żywienia, ponadto w czasie zamieszkania ucznia w Bursie, rodziny o niskim dochodzie mogą starać się o dofinansowanie żywienia przez Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.


ZAPRASZAMY !!

Poprawiony: piątek, 22 września 2017 09:17
 
Msza Św. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 01 września 2017 20:14

 

Msza Święta na rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018 dla szkół ponadgimnazjalnych o godz. 800 (poniedziałek) - Kościół Przemienienia Pańskiego w Ropczycach - Fara.

Poprawiony: piątek, 01 września 2017 20:18
 
Spotkanie z Rodzicami - wrzesień 2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 01 września 2017 19:04

Ropczyce 01.09.2017

INFORMACJA !!!!!!!

Realizując zadania zawarte w Statucie Zespołu Szkół
Dyrekcja Zespołu Szkół w Ropczycach informuje wszystkich nauczycieli
i uczniów, że: w dniach  07, 08 września 2017  roku odbywać się będą:


Spotkania z Rodzicami Uczniów wszystkich klas, dotyczące między innymi:

 • organizacji pracy w roku szkolnym 2017/2018,
 • programu wychowawczego i programu profilaktyki,
 • informacji o wymaganiach w zakresie edukacji oraz kultury zachowania
 • wzmocnienia roli rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły.


Uwaga!  Przed spotkaniami w salach lekcyjnych Rodzice Uczniów Klas Pierwszych spotkają się w sali 006 z dyrekcją szkoły i wychowawcami.


W trakcie spotkań Wychowawcy klas mają obowiązek zapoznać Rodziców z:

 • Prawami i obowiązkami uczniów (z potwierdzeniem podpisem przez rodzica)
 • Projektem Planu pracy wychowawcy.
 • Regulaminem oceniania, klasyfikowania, oraz zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania,
 • Potrzebą współpracy Rodziców ze szkołą dla osiągnięcia przyjętych standardów jakości pracy, w zakresie między innymi: rozwoju ucznia, klimatu szkoły, promowania szkoły w środowisku lokalnym, polepszenia warunków materialnych, wyposażenia szkoły w pomoce i sprzęt dydaktyczny.
 • Realizacji rozporządzenia dotyczącego „Wychowania do życia w rodzinie„ (Dz. U. Nr 67 poz. 756, Nr 79 poz. 845 z 2001 r.) i dalej z dnia 19 sierpnia 2009 (Dz. U nr 131 poz. 1079 z 2009 r.) (Ewentualne oświadczenia rodziców klas pierwszych  i drugich, czyli uczniów niepełnoletnich o rezygnacji z zajęć wychowania do życia w rodzinie).
 • Innymi problemami dotyczącymi np. stroju, identyfikatorów, wyboru „trójki klasowej”, ubezpieczenia uczniów, wyboru 1 przedstawiciela Rodziców do Rady Rodziców zgodnie z poniższymi zasadami:
 1. W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.
 2. W skład rad rodziców wchodzą:
 3. w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;
  1. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.


Wychowawca klasy uzgadnia z Rodzicami terminy dalszych wspólnych spotkań w ciągu roku szkolnego i ich częstotliwości.


Nauczyciele uczący w danej klasie mają obowiązek uczestniczyć w spotkaniach z Rodzicami, celem poinformowania ich o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Ze spotkania należy sporządzić protokół potwierdzony przez rodziców z „trójki klasowej” i zachować w dokumentacji wychowawcy klasowego. W sekretariacie proszę podać dane Rodzica do Rady Rodziców.


zobacz harmonogram spotkań

Poprawiony: piątek, 01 września 2017 19:31
 
Podział godzin PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 28 sierpnia 2017 19:48


Na stronie dostępny jest nowy podział godzin obowiązujący od 4 września 2017 r.

Poprawiony: poniedziałek, 28 sierpnia 2017 19:52
 
Posiedzenie Rady Pedagogicznej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 28 sierpnia 2017 19:45


Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 31 sierpnia 2017 r. o godzinie 900.

Poprawiony: poniedziałek, 28 sierpnia 2017 19:48
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 11

Dzisiaj mamy:


sobota
kwietnia 2019
20

Reklama

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
 

Zdjęcia z galerii