20 lat Szkolnego Koła Caritas Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 19 marca 2019 11:21

20  lat Szkolnego Koła Caritas


W dniu 12 marca w naszej szkole świętowaliśmy 20-lecie działalności Szkolnego Koła Caritas. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Ropczycach. Następnie w szkole został zaprezentowany krótki program artystyczny w wykonaniu wolontariuszy SKC. W uroczystości brali udział zaproszeni goście: ks. dr Piotr Potyrała – dyrektor Caritas diecezji Rzeszowskiej, ks. dr Stanisław Mazur proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach, ks. Artur Wesołowski, który pracował w naszej szkole, ks. Stanisław Szczepanik opiekun SKC w Zespole Szkół Agro-Technicznych, Pani Danuta Kmiotek, Pan Dyrektor Mariusz Pilch, Pani Dyrektor Janina Pupa, Pani Kinga Książek była przewodnicząca SKC.

SKC powstało w marcu 1999r. z inicjatywy Pani Danuty Kmiotek, która była jego opiekunem przez 19 lat. Obecnie opiekunami są Pani Renata Kopala, Pani Agnieszka Róg, ks. Mateusz Pęcherek. Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas podejmują szereg działań mających na celu pomoc potrzebującym.


tn_IMG_8032
tn_IMG_8042
tn_IMG_8063
tn_IMG_8065
tn_IMG_8071
tn_IMG_8074
tn_IMG_8076
tn_IMG_8078
tn_IMG_8086
tn_IMG_8102
tn_IMG_8108
tn_IMG_8119
tn_IMG_8122
tn_IMG_8131
01/14 


W ciągu 20 lat zorganizowaliśmy m.in.:

- zbiórki pieniędzy,
- koncerty charytatywne dla Mikołaja, Grzegorza, Agnieszki i innych osób,
- coroczne przeglądy kolęd i pastorałek, w których biorą udział uczniowie z okolicznych szkól,
- coroczne odwiedziny pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie,
- zbiórki żywności,
- pomoc dzieciom z Afryki,
- mikołajki dla dzieci z ubogich rodzin,
- w tym roku włączyliśmy się również w akcję „Kartka dla Powstańca”.


Wszelkie działania nie byłyby możliwe bez wsparcia dyrekcji naszej szkoły za co serdecznie dziękujemy. Również dziękujemy katechetom, wszystkim nauczycielom, paniom pedagog, panią bibliotekarkom, pani higienistce, panu kierowcy i innym pracownikom szkoły za wszelką pomoc.
Dziękujemy Starostwu Powiatowemu za pomoc finansową udzielaną przy organizacji koncertu kolęd i pastorałek.
Nasze działania nie miałyby sensu bez zaangażowania przede wszystkim wolontariuszy i młodzieży szkolnej dlatego dziękujemy Wam za wszelką pomoc, oddanie i serce. Zapraszamy wszystkich do podejmowania z nami kolejnych działań na rzecz potrzebujących.
              

Opracowały:
Karolina Bereś
Patrycja Bizoń

Poprawiony: wtorek, 19 marca 2019 11:40