Silne partnerstwo – lepsze kadry Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 10 czerwca 2019 07:42

Silne partnerstwo – lepsze kadry


W Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach rozpoczęły się dostawy sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Silne partnerstwo- lepsze kadry.
Działanie to ma na celu podniesienie jakości nauczania i dostosowanie do potrzeb zmodyfikowanego programu kształcenia w zawodzie technik mechanik operator CNC.
W ramach projektu kompleksowemu remontowi zostały poddane trzy pracownie dydaktyczne, doposażona zostanie pracownia komputerowa CAD/CAM, pracownia pomiarów oraz pracownia mechaniczna, wyposażona między innymi w nowoczesne centra obróbcze CNC. Ponadto pracownia języka angielskiego została wyposażona w zestaw 25 tabletów i interaktywny monitor do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w branży mechanicznej i CNC według zmodyfikowanego programu kształcenia.W chwili obecnej dostawcy instalują nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne a uczniowie i nauczyciele odbywają pierwsze szkolenia z obsługi nowych urządzeń.
Całkowita wartość zadania wynosi około 2 miliony złotych a projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Poprawiony: poniedziałek, 10 czerwca 2019 09:12