Dzień Walki z Depresją Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 21 lutego 2012 08:57

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją


Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją przypada 23 lutego. W tym roku akcje związane
z informowaniem o depresji odbywają się pod hasłem "Zaburzenia afektywne dwubiegunowe" (ChAD).

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe zawdzięczają swą nazwę bezpośredniemu związkowi z afektem=> czyli emocjami, doświadczanymi stanami a więc i naszym nastrojem. Nieodłącznie związane są z nim dwa skrajne stany: mania - stan cechujący się intensywnym i nieadekwatnym uczuciem podniecenia i euforii, oraz depresja - uczucie niezwykle głębokiego smutku i przygnębienia. Ci z nas, którzy odczuwają „huśtawkę” tych dwóch nastrojów możliwe, że doświadczają zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. U wielu osób pomiędzy epizodem nadmiernego pobudzenia psychoruchowego a epizodem silnie obniżonego nastroju odnotowuje się okres w miarę normalnego funkcjonowania (stan remisji). U niektórych wyróżnia się stany mieszane (współwystępowanie objawów manii i depresji) pomiędzy kolejnymi epizodami manii
i depresji.

 


ChAD występuje w społeczeństwie z częstością od 1 do 3 procent. Początek choroby może nastąpić w każdym wieku, dość powszechnie za typowy uważa się okres: 20-30 r.ż., częste są jednak początki przed 20 r.ż. Ocenia się nawet, że u 53-60% chorych choroba ujawnia się w dzieciństwie i okresie dorastania, a zwłaszcza w okresie między
15 a 19 r.ż. W tym czasie jednak choroba nierzadko nie jest jeszcze rozpoznana i leczona. Pierwszy epizod może być depresją, subdepresją, manią, hipomanią bądź tzw. stanem mieszanym. Ryzyko nawrotów jest bardzo duże, blisko 100 procentowe. Specjaliści oceniają, że ponad połowa chorych nie korzysta z pomocy medycznej, głównie z powodu nierozpoznania choroby, trudności w dostępie do specjalistów i lęku przed wykluczeniem społecznym.

 Jedną z najgorszych rzeczy, jaka spotyka pacjentów jest stygmatyzacja i wykluczenie. Jeżeli wraz z postępem w zakresie farmakoterapii, psychoterapii, edukacji rodzinnej, będzie szła zmiana sposobu myślenia o tych ludziach, wówczas innowacyjność trafi
na podatny grunt.


Zespół Promocji Zdrowia

Poprawiony: wtorek, 21 lutego 2012 09:14