Realizacja projektu Drukuj
wtorek, 03 czerwca 2014 11:46


projekt  współfinansowany z EFS
Nowe Kompetencje –  to Nowe  Szanse    


W Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach  dobiega końca trzeci rok realizacji  projektu POKL „Nowe kompetencje to nowe szanse zawodowe”. W tym roku szkolnym ( 2013/14) oprócz dotychczas realizowanych zadań: zajęć wyrównawczych
z matematyki, dodatkowych zajęć z zakresu  projektowania (CAD/CAM), zrealizowane zostało  zdanie „dodatkowe kwalifikacje – operator CNC. Uczniowie z klasy III Mechatronik zakończyli  zajęcia kursu operatora CNC  i po zdaniu egzaminu uzyskała certyfikat  operatora CNC. Druga część tych zajęć ma charakter czysto praktyczny
i realizowane będą w postaci „wakacyjnych staży zawodowych”, także dokumentowane certyfikatem. Odbywają się one w prywatnym Zakładzie  Pracy, posiadającym ”certyfikat jakości” i dostarczają rzeczywistych ważnych umiejętności zawodowych. W ramach tych zajęć, przez cztery wakacyjne tygodnie młodzież  ma możliwość  doskonalenia umiejętności  pracy na obrabiarkach, w tym CNC, oraz co jest niemniej ważne, zapoznaje się z codziennym funkcjonowaniem rzeczywistego zakładu pracy. Te nowe udokumentowane  kompetencje zawodowe (dwu- członowe)  powinny znacznie wzmocnić szanse na rynku pracy tych absolwentów  szkoły „Zwierza”.


Do  ważnych dodatkowych kwalifikacji nalezą także niewątpliwie  zajęcia  z języka obcego dla maturzystów, prowadzone  w szkole  ”House of English”. Umożliwiły one właściwym przygotowaniem do matury, co potwierdziły wstępne znane wyniki z matury. Uczestnicy tych zajęć mieli  także możliwość podejścia do egzaminu i  uzyskania  Certyfikatu Językowego.
Do tych poszukiwanych kwalifikacji należą uprawnienia spawacza MAG/TIG. W tym roku szkolnym grupa z klasy  z Technikum Samochodowego  zajęcia w CKP Ropczyce,
w czasie których nabyli potwierdzone umiejętności w zakresie spawania dwoma technikami, w osłonie CO2, oraz w osłonie argonu. Wszyscy zdali  egzamin certyfikujący 
i uzyskali stosowne dokumenty, /certyfikaty międzynarodowe/.Realizowane  było  także  wsparcie uczniów w postaci doradztwa zawodowego. Pracownik Powiatowego Urzędu Pracy  /specjalista klasy I/ Marta Fąfara  prowadziła zajęcia tematyczne w formie grupowej oraz konsultacji indywidualnych. Trzeci rok funkcjonuje w ramach projektu Szkolny Ośrodek Kariery /SzOK/. Pozwoliło to także na zgromadzenie wartosciowej biblioteczki  tematycznej. Zakupione zostały  najnowsze materiały video z których korzystać mogą uczniowie oraz nauczyciele. Innym dorobkiem projektu są także modyfikacje przedmiotów zawodowych, które pozostaną trwałym elementem (produktem)  projektu.


oprac. A.W

Poprawiony: środa, 04 czerwca 2014 10:35