Dzień Kariery Zawodowej Drukuj
niedziela, 17 marca 2013 09:24

DZIEŃ KARIERY  ZAWODOWEJ - 2013-03-06    


W tym roku w dniu 6 marca (środa) zorganizowany został II Dzień Kariery Zawodowej
w ramach realizowanego Projektu „Nowe kompetencje to nowe szanse zawodowe”. Jego celem jest zapoznanie młodzieży klas maturalnych z problemami rynku pracy,
w trzech aspektach: pracodawcy ( ich oferty i oczekiwanie) , instytucje Urzędu Pracy   (pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia)  oraz  ofert kierowanych do absolwentów przez uczelnie.


W tym roku poszerzono grupę objętej tym działaniem o  młodzież klasy „ekonomik” oraz Technikum Budowlane.


Powiatowy Urząd  Pracy reprezentował  Ryszard Świętoń (v-ce dyr.). który  w swoim wystąpieniu przedstawił analizę aktualnej sytuacji na  lokalnym rynku pracy, oraz możliwości finansowania różnych form aktywizacji zawodowej. Podkreślił że wielce niepokojącym jest wzrost w okresie ostatniego roku stopy bezrobocia, która obecnie wynosi 26%. Za istotny pozytyw sytuacji w tym zakresie, należy uznać, że w tym roku notuje się znaczący wzrost uzyskiwanych środków finansowych na walkę z bezrobociem.

 


Prywatnych pracodawców reprezentował  Stanisław Kardyś własciel Firmy „Piast” Kolbuszowa, posiadającej certyfikat jakości ISO, specjalizującej się w procesach obróbki mechanicznej (obrabiarki CNC). Mówił o problemach konkurencji międzynarodowej w tej branży, oraz możliwościach zatrudnienia w jego firmie. Ponieważ w tej Firmie w roku ubiegłym realizowane były (w ramach tego projektu) wakacyjne staże zawodowe, odniósł się także do pytania o jego oceną stanu przygotowania zawodowego absolwentów naszej szkoły. Podkreślił że ta grupa stażystów pozostawiła dobre wrażenie, wykazując dobre przygotowanie oraz właściwe zaangażowanie w proces realizacji zajęć.

 


Pracodawców dużych korporacji reprezentowali zakłady : „SAFRAN” (d. Ispano-Suiza) Sędziszów Młp., Gloria-Kide Ropczyce, oraz WELDOM Ropczyce. Największego pracodawcę w naszym regionie Firmę SAFRAN Sędziszów Młp. (d. Ispano-Suiza)  reprezentowali Katarzyna Kloc oraz Krzysztof Mita. Przedstawiona została produkcja tej korporacji oraz perspektywy jej  rozwoju i zatrudnienia.

 


P. Katarzyna Jakubowicz „Kide –Gloria” (dyr. ds. personalnych) zapoznała z historią tego zakładu oraz  profilem produkcji.  Prezentacja połączona została z mini konkursem,
w którym cennymi nagrodami były gaśnice (produkowane w tym zakładzie). Szczególnie ważną  informacją  była zapewne  o rozpoczętych  nowych inwestycjach, które pozwolą rozwijać produkcję, oraz zwiększać zatrudnienie.

 


Także o nowych inwestycjach mówiła p. M. Szymaszek (v-ce prezes Zarządu) firmy WELDOM, specjalizującej się w produkcji budynków modułowych oraz ekranów wygłuszających (przy drogach i autostradach). W związku z tym firma ta w najbliższych miesiącach będzie potrzebowała „budowlańców" oraz spawaczy z uprawnieniami.

 


Uczelnie w tym roku prezentowali studenci Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekononicznej
z Rzeszowa, pod opieką dr Przemysława Lenia. W tej wesołej prezentacji słuchaliśmy
o radościach i smutkach studiowania na kierunkach istniejących na tej uczelni; geodezja, kartografia, gospodarka przestrzenna, zamówienia publiczne, przetwarzanie danych, gospodarka nieruchomościami) prowadzone są tu także podyplomowe studia menedżerskie.


Tradycyjnie już zajęcia w ramach tegorocznych Dni kariery zawodowej zakończyła
mgr Marta Fąfara (doradca zawodowy I kategorii Powiatowego Urzędu Pracy), która
mówiła o stronie formalnej kontaktów absolwentów szkoły z  PUP.

Warto przypomnieć że zagadnienie funkcjonowania na rynku pracy stanowi jedną z osi realizacji tego projektu, co wyraża  się w funkcjonowaniu Szkolnego Ośrodka Kariery (SzOK), prowadzonego przez p. Martę. W ramach  SzOK-u  kompletowana jest biblioteczka ( z prezentacjami multimedialnymi) z zakresu doradztwa zawodowego. Pełnione są także dyżury, z których mogą korzystać zarówno nauczyciele- wychowawcy  jak  i uczniowie.


 

 


Do korzystania z tych możliwości serdecznie zapraszamy
(budynek B, I piętro,  pokój  115 A)

Poprawiony: poniedziałek, 18 marca 2013 10:54