DZIEŃ KARIERY ZAWODOWEJ 2014 r. Drukuj
piątek, 14 marca 2014 09:50

DZIEŃ KARIERY  ZAWODOWEJ  2014 r.


W tym roku w dniu 6 marca ( czwartek)  w ramach   realizowanego Projektu „Nowe kompetencje to nowe szanse zawodowe”, zorganizowany został III Dzień Kariery Zawodowej.

Jego celem jest zapoznanie młodzieży klas maturalnych z problemami rynku pracy,
w trzech aspektach: pracodawcy (ich oferty i oczekiwanie), instytucje Urzędu Pracy   (pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia)  oraz  ofert kierowanych do absolwentów przez uczelnie.

W tym roku  Powiatowy Urząd  Pracy reprezentował  Ryszard Świętoń (v-ce dyr.). Przedstawił analizę aktualnej sytuacji na  lokalnym rynku pracy, oraz możliwości finansowania różnych form aktywizacji zawodowej. Podkreślił że niestety od kilku lat wielce niepokoi  wzrost  stopy bezrobocia , która obecnie w tej grupie wiekowej  zbliża się do 30 %. Za istotny pozytyw sytuacji w tym zakresie, należy uznać, że w tym roku notuje się znaczący wzrost uzyskiwanych środków finansowych na walkę z bezrobociem.
Prywatnych pracodawców reprezentował  Stanisław Kardyś własciel Firmy „Piast” Kolbuszowa, posiadającej certyfikat jakości ISO, specjalizującej się w procesach obróbki mechanicznej (obrabiarki CNC). Mówił o problemach konkurencji międzynarodowej w tej branży, oraz możliwościach zatrudnienia w jego firmie. Mówił o oczekiwaniach pracodawców względem młodych pracowników. Zachęcał do poszerzania swoich kwalifikacji, także prze wyjazdy zagranice, bowiem każde doświadczenie zawodowe może być cennym elementem posiadanych kompetencji.Pracodawców dużych korporacji reprezentowali zakłady : „SAFRAN” (d. Ispano-Suiza) Sędziszów Młp., Gloria-Kide Ropczyce. Największego pracodawcę w naszym regionie Firmę SAFRAN Sędziszów Młp. (d. Ispano-Suiza)  reprezentowali Katarzyna Kloc oraz Krzysztof Mita. Przedstawiona została produkcja tej korporacji oraz perspektywy jej  rozwoju i zatrudnienia.Ropczycka firma korporacyjna to „Kide –Gloria” zapoznała z historią tego zakładu oraz  profilem produkcji. W ostatnim roku zrealizowane zostały nowe inwestycje, przeniesiona została nowa produkcja z Afryki Południowej. Planowane są dalsze inwestycje. 


 


Uczelnie w tym roku prezentowali  Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekononicznej
z Rzeszowa reprezentowała w tym roku Wioletta Wrona. Wiodące kierunki tej uczelni geodezja, kartografia, gospodarka przestrzenna, zamówienia publiczne, przetwarzanie danych, gospodarka nieruchomościami).  Prowadzone są tu także podyplomowe studia menedżerskie.Uczelnai w ostatnich latach znacznie rozbudowała i zmodernizowała swoja bazę lokalową i laboratoryjną. Najnowocześniejszy sprzęt do kartografii stawia tą uczelnie w gronie jednej z pięciu w Polsce, posiadających takie możliwości. 

 


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania należy do najstarszych i największych ucelni naszego regionu. Od lat zajmuje czołowe miejsca w prestiżowych rankingach badających efektywność procesu kształcenia kadr inżynieryjnych.

 

 


Warto przypomnieć że zagadnienie funkcjonowania na rynku pracy stanowi jedną z osi realizacji tego projektu, co wyraża  się w funkcjonowaniu Szkolnego Ośrodka Kariery (SzOK), prowadzonego przez p. Martę Fąfare doradzce zawodowego kl. I Powiatowego Urzędu Pracy.. W ramach  SzOK-u  kompletowana jest biblioteczka ( z prezentacjami multimedialnymi) z zakresu doradztwa zawodowego. Pełnione są także dyżury, z których mogą korzystać zarówno nauczyciele- wychowawcy  jak  i uczniowie. Do korzystania z tych możliwości serdecznie zapraszamy ( budynek B, I piętro ,  pokój  115 A)


Oprac. A.W.

Poprawiony: piątek, 14 marca 2014 10:26