Dzis jest 04.03.2024, imieniny Adrianny, Kazimierza, Wacława
advert 1
advert 2
advert 3
Silne partnerstwo - zapytania ofertowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 24 lipca 2018 00:00

Powiat Ropczycko-Sędziszowski/Zespół Szkół im. ks. dra. Jana Zwierza w Ropczycach zaprasza do składania zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu „Silne partnerstwo-lepsze kadry” realizowanego w ramach działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego nr umowy RPPK.09.04.00-18-0003/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach zadania 1 – Doposażenie pracowni dla potrzeb zmodernizowanego kierunku kształcenia technik mechanik- operator obrabiarek sterowanych numerycznie.


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych polegających na wykonaniu remontu sal lekcyjnych zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia - przedmiarem robot stanowiący załącznik nr 1 do zapytania.


Oferty na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 01.08.2018 r. do godz. 12.

Linki:


Zapytanie ofertowe
Wzór oferty
Przedmiot zamówienia – przedmiar robot – załącznik nr 1

Poprawiony: poniedziałek, 30 września 2019 11:17