Dzis jest 04.03.2024, imieniny Adrianny, Kazimierza, Wacława
advert 1
advert 2
advert 3
Nowe kompetencje PDF Drukuj Email
czwartek, 20 października 2011 10:51Zespół Szkół im. ks. dra J. Zwierza (ZS)w Ropczycach jest  szkołą wieloprofilową,
z dominującymi kierunkami mechanicznymi. Podstawowym problemem kształcenia zawodowego ,w tej szkole są  zbyt wąskie  kwalifikacje oraz braki w wyposażeniu pracowni co uniemożliwia ćwiczenie umiejętności rysowania i projektowania na komputerze (CAD/CAM) oraz  technik pomiarowych i braki w zakresie praktycznych  umiejętności absolwentów . Wg  danych  PUP w Ropczycach oraz rozmów z naszymi absolwentami poszukującymi pracy,(także monitoringu losów absolwentów prowadzonego przez szkołę) pracodawcy oczekują szerszych  kwalifikacji niż te jakie  otrzymują uczniowie kończąc naukę w szkole w oparciu  dotychczasowe programy nauczania, oraz  praktycznych umiejętności pozwalających bezpośrednio przystąpić do pracy na CNC (obrabiarkach sterowanych numerycznie). Praktyki uczniowskie 
w zakładach pracy nie dostarczają rzeczywistych umiejętności, bowiem zakłady które przyjmują naszych praktykantów nie mają warunków na pogłębione szkolenie. Rozwiązaniem tego problemu, ujętym w projekcie zakwalifikowanym do realizacji  są miesięczne  praktyki  uczniowskie /staże/ w okresie wakacyjnym.   Znaną także potrzebą w zakresie doskonalenia procesu kształcenia zawodowego jest także zwiększenie  godzin zajęć CAD/CAM oraz technik pomiarów warsztatowych. Problemem jest ilość godzin  rys. tech.  przewidzianych w programach oraz to że zajęcia  w tej szkole  prowadzone są   na  programie Bridge - CAD , który nie daje pełnych możliwości. Szkoła  dotychczas nie posiadała środków na zakup zawansowanych programów CAD, Solid Edge 2010ST, CAM Edukacja, oraz nowoczesnego sprzętu pomiarowego. Dlatego w ramach projektu  zaplanowano ich zakup , przeszkolenie nauczyciela ,doposażenie sprzętowe  w urządzenia pomiarowe, oraz dodatkowe zajęcia dla grupy potrzebujących takiego wsparcia. Konieczne są także modyfikacje programów nauczania, zwiększająca ilość godzin rys. tech. teorii spawania, oraz doposażenie pracowni w plotery
i nowoczesne programy CAD. W programach nauczania w  zawodzie mechanik samoch. taką potwierdzoną  potrzebą są umiejętności  spawania. Dlatego  zaplanowano  opracowanie i wdrożenie jego modyfikacji , pozwalające uzyskać dodatkowe kwalifikacje  spawania /z certyfikatem/.Wynika to również z tego, że wiodące zakłady pracy: "Gloria", "Hispano -Suiza", "WSK", a także nowe inwestycje na terenie ropczyckiej podstrefy Spec. Strefy Ekonom. w rozmowach ze szkołą zgłaszają zapotrzebowanie  na mechaników
z uprawnieniami spawaczy z certyfikatem, oraz operatora CNC. Klasa I i II mechatronik uzyska na drodze modyfikacji programu wiedze z zakresu CNC, a po ukończeniu kursu praktycznego w CKP otrzyma dodatkowo certyfikat operatora CNC. Nasilającym się problemem KZ jest  niski poziom umiejętności w zakresie matematyki, z jakim przychodzą uczniowie do naszej szkoły z gimnazjów. Następstwem tego jest rezygnacja uczniów z dalszej nauki w szkole , gdyż nie radzą sobie z przedmiotem oraz % odsiewu.  Niepokojące są  także wyniki z matury oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe .

W ramach przeciwdziałania  problemowi  bezrobocia wśród absolwentów zaplanowano w projekcie wsparcie uczniów w postaci doradztwa zawodowego, oraz planując utworzenie Szkolnego Ośrodka  Kariery /SzOK/.  Wypracowane doświadczenia
i zmodyfikowane programy zastosowane będą w pozostałych szkołach powiatu prowadzących te same kierunki kształcenia, a osiągane efekty realizacji projektu publikowane w mediach / i prasie oświatowej/.


Działania w ramach projektu, realizowane będą w postaci następujących zadań:

 

 • Matematyka dla klas I ( wyrównywanie zaległości  przynoszonych z Gimnazjów)
 • Ma tematyka dla maturzystów ( zajęcia  pomagające w przygotowaniu do matury)
 • Języka angielski dla maturzystów ( pozwalające lepiej przygotować się do matury
  i uzyskać certyfikat  z języka angielskiego)
 • Operator CNC ( pozwalające klasom „mechatronik” uzyskać certyfikat operatora CNC)
 • Spawacz MAG ( pozwalające klasom „mechanik samochodowy” uzyskać certyfikat spawacza MAG
 • Staże zawodowe w okresie wakacyjnym  dla posiadających uprawnienia CNC
  w zakładzie  z certyfikatem ISO
 • Doradztwo zawodowe , funkcjonowanie Szkolnego Ośrodka Kariery, oraz Dni Kariery Zawodowej

Opr. SK

Poprawiony: czwartek, 20 października 2011 11:19
 

Dzisiaj mamy:


poniedziałek
marca 2024
04